Obnova verejných detských ihrísk v Petržalke

Na štyroch verejných detských ihriskách (VDI Fedinova 18, VDI Budatínska 63, VDI Šášovská 2-4, VDI Jasovská 17) boli v decembri osadené nové herné prvky v rámci projektu „Obnova verejných detských ihrísk v Petržalke“, na ktorý Petržalka získala mimorozpočtové zdroje formou dotácie vo výške 8 000 eur z dotačného programu Bratislavského samosprávneho kraja – dotačná schéma Územné dotácie 2019. Celková suma za 6 herných prvkov bola 18 446, 16 eur. Pri výmene starých poškodených herných prvkov za nové sa kládol dôraz na materiály s dlhou životnosťou. Niektoré sú celonerezové s doplnkami z HDPE plastu, iné zase z hĺbkovo impregnovaných severských drevín v kombinácii s doplnkami z HDPE plastu a z nerezu.

Hlavným cieľom projektu bola podpora voľnočasových aktivít detí prostredníctvom obnovy starých herných prvkov za nové na štyroch detských ihriskách s vysokým potenciálom využívania, pričom nezanedbateľné sú aj jeho vedľajšie prínosy ako zveľadenie verejného priestoru, zlepšenie kvality sídliskového života pre rodiny s deťmi a zapojenie miestnej komunity do obnovy ihrísk formou brigád.

Na detskom ihrisku na Budatínskej 63 sa v rámci revitalizácie konali dve komunitné upratovacie brigády, do ktorých sa zapojili rodičia a deti z okolia. Zametali drobný štrk a piesok, hrabali lístie, zbierali odpadky a vytriedili hračky v pieskovisku.

Zoznam demontovaných / nových prvkov:
VDI Fedinova 18: demontovaná zlomená hojdačková konštrukcia / 2 nové hojdačky s 2 sedákmi, 1 ohrádkou pre menšie deti a s veľkým, hniezdom, na ktorom sa môžu pohojdať aj deti s telesným hendikepom
VDI Budatínska 63: demontované dva poškodené herné prvky (hojdačky a lezecká veža) / 1 nová kombinovaná lezecká zostava so šmykľavkou a hojdačkami
VDI Šášovská 2-4: demontované štyri poškodené herné prvky (retiazkový mostík, lezecká zostava, veža so šmykľavkou a vysoká šmykľavka) / 1 nový vláčik a 1 dvojvežová lezecká zostava so šmykľavkami
VDI Jasovská 17: demontovaný jeden poškodený prvok (domček) / 1 nový vláčik

Tieto projekty finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.


VDI Budatínska 63


VDI Jasovská 17


VDI Šášovská 2-4


VDI Fedinova 18

web od 2day