Pohotovostná linka na nepretržitú službu Miestneho podniku VPS v rámci zimnej údržby

Obyvatelia Petržalky môžu počas zimných dní nahlasovať podnety v schodnosti komunikácií formou kontaktu na nepretržitú službu Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka: 0905627649. Na tento účel môžu Petržalčania využiť aj e-mailovú adresu zimnaudrzba@petrzalka.sk a zaslať podnet na miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka.

V prípade ďalších podnetov je na stránke Miestneho podniku VPS formulár pre podnety.

web od 2day