Volebný obvod č. 4

A. Gwerkovej, Blagoevova, Bosákova, Bulíkova, Dolnozemská cesta, Haanova, Jankolova, Klokočova, Kočánkova, M.C. Sklodowskej, Lužná, Mamateyova, Medveďovej, Mlynarovičova, Májová, Pankúchova, Pobrežná, Polereckého, Pri Seči, Sosnová, Šustekova

web od 2day