Služby pre ľudí bez domova

Druh zákazky Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Číslo obstarávania
Predmet Služby pre ľudí bez domova
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Termíny konania prípravných trhových konzultácií (ďalej len PTK): Streda 5.2.2020 od 14:30 do 16:30
Predloženia ponuky Termíny konania prípravných trhových konzultácií (ďalej len PTK): Streda 5.2.2020 od 14:30 do 16:30
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day