Návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty – SO-44.02.3 Silnoprúdové rozvody VO a SO-44.150.1 Silnoprúdové rozvody VO v rámci stavby z názvom: Južné Mesto Bratislava – zóna A1 – 2. etapa a Južné mesto – Primárna infraštruktúra

web od 2day