Pomáhajme si! Mestská časť Bratislava-Petržalka prosí správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov o pomoc

Mestská časť Bratislava-Petržalka prosí správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov o pomoc pri šírení prevenčných informácií v súvislosti s koronavírusom a ochorením COVID-19.

Keď si pomáhame, tak ťažšie situácie znášame ľahšie. V posledných dňoch je to čoraz dôležitejšie. Ako mestská časť sme z dostupných kontaktov požiadali správcov bytových domov a Združenie pre lepšiu správu bytových domov o pomoc pri šírení prevenčných informácií.
Taktiež sa sústreďujeme aj na seniorov. Tí sú totižto najohrozenejšou skupinou náchylnou na ochorenie. Preto prosíme správcov ale aj priamo Vás, ak máte susedov, susedy v dôchodkovom veku, ktorí/é žijú v byte osamote skúste im v rámci svojich možností pomôcť.

Uistite sa, či sú Vaši osamelí susedia v dôchodkovom veku v poriadku: telefonicky, rozhovorom cez dvere, elektronicky, prípadne cez zvonček alebo u ich rodinných príslušníkov.

Zistite, či nepotrebujú s niečim pomôcť: nákupy, pošta, vyniesť smeti. Pokiaľ máte možnosť pomôžte im.

Informujte ich o dôležitých kontaktoch, na ktoré sa v prípade potreby môžu obrátiť:
Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682, mail – novykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 426 075
Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234
Oddelenie sociálnych vecí MÚ Petržalka – 02/68 288 856, mobilný telefón – 0947 487 498

Pripravili sme plagáty, kde nájdete základné informácie k prevenciám a pomoci pre osamelých seniorov. Ak máte možnosť, prosím umiestnite dané plagáty do vchodoch vo Vašich bytových domov. Na vchodové dvere alebo nástenku.
Zároveň pridávame osobitný plagát tipov k tomu, ako znížiť riziko infekcie, ktoré pre bratislavské mestské časti pripravila mestská časť Bratislava-Ružinov, ktorej aj touto cestou ďakujeme.

Doplňujeme o plagát k praktickým informáciam od jedného z Petržalčanov, ďakujeme! TU

web od 2day