Dobrí susedia si pomáhajú

Dobrí susedia je komunikačná platforma mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorej cieľom je informovať sa o vzájomnej pomoci, predovšetkým pre osamelých seniorov a iné rizikové skupiny, a následne ju aj realizovať.

 

web od 2day