Južné Mesto Bratislava – zóna A1 – 2. Etapa, Viacpodlažná bytová výstavba – SO 117.5 komunikácie – objekt G2, -SO 118.5 komunikácie – objekt G3

web od 2day