Platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za obdobie od apríla 2020 až do odvolania sú zrušené

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. marca 2020 bolo prerušené vyučovanie v školách a školských zariadeniach a usmernením MŠVVaŠ SR zo dňa 24. marca 2020 ostávajú školy (materské aj základné) zatvorené až do odvolania.

V zmysle týchto usmernení mestská časť Bratislava-Petržalka NEPOŽADUJE od zákonných zástupcov detí a žiakov platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za obdobie
od apríla 2020 až do odvolania v závislostí od vydaných opatrení MŠVVaŠ SR.

web od 2day