Zmena termínov zápisu detí do prvých ročníkov základných škôl pre školský rok 2020/2021

Na základe opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 24. 03. 2020 školy ostanú zatvorené až do odvolania o čom rozhodol Úrad vereného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu COVID-19. Z uvedeného vyplynula aj zmena zápisov do základných škôl – druhá polovica apríla, t. j. od 15. 04. 2020 – 30. 04. 2020.

web od 2day