Letná prevádzka materských škôl – júl, august 2020

Počas letných prázdnin bude prevádzka materských škôl a školských jedální pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka zabezpečená podľa nasledovného harmonogramu:

01. 07. 2020 – 31. 07. 2020

MŠ Bohrova 1
MŠ Nobelovo nám. 6 v MŠ Röntgenova 16
MŠ Bradáčova 4
MŠ Šustekova 33
MŠ Lachova 31
MŠ Gessayova 2 v MŠ Gessayova 31
MŠ Holíčska 50 v MŠ Holíčska 30
MŠ Lietavská 1
MŠ Strečnianska 2
MŠ Ševčenkova 35

01.08.2020 – 31.08.2020

MŠ Macharova 1
MŠ Pifflova 10
MŠ Rovniankova 8
MŠ Jankolova v MŠ Bulíkova 25
MŠ Haanova 9
MŠ Iľjušinova 1
MŠ Bzovícka 6
MŠ Turnianska 6
MŠ Vyšehradská 17
MŠ Tupolevova 20

V mesiacoch júl a august 2020 bude prerušená prevádzka v MŠ Jankolova z dôvodu asanácie a výstavby novej prístupovej terasy a schodiska. Dochádzka detí z MŠ Jankolova bude zabezpečená v mesiaci júl 2020 v MŠ Lachova a v mesiaci august 2020 v MŠ Bulíkova.

MŠ Gessayova 2, MŠ Holíčska 50, MŠ Nobelovo nám. 6, ktoré majú sídlo v priestoroch základných škôl, budú mať prerušenú prevádzku počas celých letných prázdnin od 01.07.2020 do 31.08.2020.

MŠ so sídlom v základných školách budú mať prevádzku nasledovne:
MŠ Gessayova 2 v MŠ Gessayova 31,
MŠ Holíčska 50 v MŠ Holíčska 30,
MŠ Nobelovo nám. 6 v MŠ Röntgenova 16.

MŠ Tupolevova, ktorá má sídlo v ZŠ Tupolevova, bude mať v čase prevádzky zabezpečené stravovanie v MŠ Iľjušinova. V čase prerušenia prevádzky MŠ Tupolevova prihlásené deti budú navštevovať MŠ Ševčenkova.
Počas letných prázdnin sa prevádzka každej materskej školy v súlade s vyhláškou preruší najmenej na tri týždne z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovoleniek zamestnancov.

web od 2day