Rozhodnutie starostu o obnovení školského vyučovania a prevádzke všetkých školských zariadení od 22.6.2020

web od 2day