Petržalka spúšťa informačnú kampaň o zákaze konzumácie alkoholu na verejnosti

Na území Bratislavy platí od r. 2014 zákaz požívania alkoholických nápojov na verejnosti, a to v blízkosti škôl, kostolov, zdravotníckych zariadení, na detských ihriskách a zastávkach mestskej hromadnej dopravy. V rámci Petržalky bolo donedávna zakázané požívať alkohol v 17 lokalitách, najmä na námestiach, parkoviskách a priestranstvách pred nákupnými centrami. V máji tohto roka schválili poslanci všeobecne záväzné nariadenie o zákaze požívania alkoholu na verejnosti, v ktorom pribudol zoznam ďalších lokalít, na ktoré sa tento zákaz vzťahuje. Aby nariadenie neostalo iba na papieri, mestská časť sa rozhodla robiť v problémových lokalitách osvetu a v spolupráci s mestskou políciou spúšťa v týchto dňoch kampaň s cieľom informovať občanov, ako môžu postupovať v prípade, keď budú svedkami porušenia nariadenia.

Mestská časť s mestskou políciou budú občanov informovať prostredníctvom letákov umiestnených na prevádzkach, v blízkosti ktorých najčastejšie dochádza k porušovaniu prijatého nariadenia. „Prostredníctvom schváleného nariadenia, informačnej kampane a spolupráce s mestskou políciou chceme dosiahnuť skvalitnenie života obyvateľov Petržalky,“ povedala vicestarostka mestskej časti Bratislava-Petržalka Jana Hrehorová. V spomínanom všeobecne záväznom nariadení pribudlo viac ako 30 lokalít v Petržalke so zákazom verejného popíjania, medzi nimi aj terasy bytových domov, ktoré sú podľa polície najproblémovejšími, preto podliehajú kontrolám najčastejšie.

Samotná kontrola v teréne nie je v tomto prípade pre policajné hliadky jednoduchá. Priestupok musí byť podľa zákona spoľahlivo zaznamenaný, napríklad na fotografii alebo zázname z kamerového systému. Polícia však disponuje prístrojmi na zisťovanie prítomnosti alkoholu či už z dychu alebo výparov z fliaš. Ak sa prítomnosť alkoholu potvrdí, policajt môže na mieste uložiť blokovú pokutu do výšky 33 eur.

Mestskej polícii budú nápomocní inšpektori verejného poriadku miestneho úradu vykonávajúci preventívnu a dohľadávaciu činnosť. Kompletné znenie všeobecne záväzného nariadenia nájdete v prílohe článku.

web od 2day