Zasklenie balkóna a inštaláciu klimatizácie ohláste stavebnému úradu

V letných mesiacoch eviduje mestská časť vyšší počet žiadostí o stavebné úpravy v bytoch, medzi ktoré patrí aj zasklenie balkóna či osadenie klimatizácie. Stačí zasklenie balkóna stavebnému úradu len ohlásiť alebo potrebujete stavebné povolenie? Ako je to v prípade klimatizácie? Aké sankcie vám hrozia pri nedodržaní stavebného poriadku? Opýtali sme sa nášho stavebného úradu.

🏗OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC: TU.

🔳Zasklievanie balkóna stačí ohlásiť v prípade osadenia ľahkej konštrukcie, ktorá výrazne nemení vzhľad bytového domu a účel užívania balkóna.

🔳Na umiestnenie klimatizácie je najdôležitejší súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pretože stavebnou úpravou sa zasahuje do fasády stavby. Zo stavebno-technického hľadiska a povoľovacieho procesu ide o 1, resp. 2 otvory vo fasáde, na ktoré postačí ohlásenie stavebnému úradu vlastníkom bytu.

🏗STAVEBNÉ POVOLENIE: TU.

🔳Stavebné povolenie sa vyžaduje v prípade uzatvorenia priestoru balkóna oknami, ktoré podstatne zmenia vzhľad bytového domu, napr. balkón sa týmto uzatvorením pričlení k priestoru kuchyne, resp. izby, čím dochádza k zmene spôsobu jeho predchádzajúceho užívania.

🔳Klimatizačná jednotka je technické zariadenie a na jej umiestnenie nie je potrebné povolenie stavebného úradu, stačí len ohlásenie.

🏗SANKCIE

Ak stavebník uskutoční stavebnú úpravu bez ohlásenia stavebnému úradu, môže mu byť uložená pokuta do 331 eur. Ak si stavebná úprava vyžadovala vydať stavebné povolenie, pokuta môže byť uložená až do výšky 830 eur.

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke https://www.petrzalka.sk/oblasti/stavebny-poriadok/.

web od 2day