Petržalka sa lúči s Vladimírom Dolinayom

V sobotu (25. júla) zahynul pri tragickej autonehode petržalský miestny poslanec Vladimír Dolinay, ktorý zastupoval Petržalku aj v mestskom a župnom zastupiteľstve. Od 1. júla bol vymenovaný do pozície štátneho tajomníka ministerstva kultúry. Lúčime sa s ním nielen ako poslancom, či štátnym tajomníkom, ale predovšetkým ako aktívnym Petržalčanom, vždy nápomocným kolegom a skvelým priateľom.

Vladimír Dolinay bol veľkým prínosom pre našu mestskú časť. Ku svojej práci pristupoval zodpovedne a vďaka svojmu nasadeniu bol inšpiráciou pre veľa z nás. Mestská časť Bratislava-Petržalka vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a pozostalým. Vlado, budeš nám všetkým chýbať…

K rozlúčke sa pridávajú aj starosta a kolegovia z miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka:

Sobotňajšia správa o tragickej nehode Vlada Dolinaya bola pre mňa obrovským šokom. Vyhasol pri nej život nielen aktívneho, šikovného a zodpovedného petržalského poslanca, ktorého len nedávno vymenovali za štátneho tajomníka ministerstva kultúry, ale aj skvelého človeka, kamaráta a kolegu. Je mi veľmi ľúto, že sme prišli o takúto osobnosť, ktorá svedomito a húževnato pracovala aj v prospech Petržalky a jej obyvateľov. Niet pochýb, že za sebou zanecháva kus poctivej práce a je nesmierna škoda, že už nebude súčasťou budúcnosti, o ktorej sme sa spolu rozprávali a ktorú mal spojenú s množstvom plánov, nápadov a zámerov.

Drahý Vlado, bolo mi cťou spoznať Ťa, pracovať s Tebou a byť Tvojím kamarátom. Tvoj prístup k riešeniam problémov a k podnetom na rozvoj viacerých oblastí Petržalky bol pre mňa v mnohom inšpiratívny. Cenil som si okrem iného Tvoju rozvahu, s akou si pristupoval k vážnym témam, neraz vyvolávajúcim aj prudkejšie emócie. Bytostne si v tomto prípade uvedomujem, že nie každý je nahraditeľný… Vlado, budeš mi veľmi chýbať.

Touto cestou si dovoľujem vyjadriť úprimnú sústrasť rodine a pozostalým.

Ján Hrčka – starosta MČ Bratislava-Petržalka

Správa o tragickom úmrtí Vlada Dolinaya ma hlboko zarmútila, o to viac, že odišiel ako manžel a otec, ktorý sa staral o rodinu. Vlada som si vážil ako skúseného kolegu, ktorý ma v mnohom inšpiroval, no najmä ako cnostného človeka a priateľa. Vlado túto spoločnosť menil nielen poctivou a svedomitou prácou, ktorá priniesla viditeľné výsledky, ale aj príkladným životom, postojmi, názormi a hodnotami, ktoré propagovali lásku, ľudskosť a porozumenie. Vlado, som vďačný, že som Ťa mohol spoznať, modlím sa za Teba a verím, že sa raz stretneme v nebeskom kráľovstve. Rodine a pozostalým si touto cestou dovoľujem vyjadriť úprimnú sústrasť.

Miroslav Behúl – poslanec MČ Bratislava-Petržalka

Slová nemôžu vyjadriť smútok, ktorý v tejto chvíli cítime. Vlado, zanechal si v našich životoch stopu. Spomíname.

Lena Bočkayová – poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka

Keď sme s Vladom kampaňovali, nie raz sa stalo, že Vlado „nesplnil normu“. Nerozniesol noviny, nerozdal raňajkové balíčky. Niekde sme ho stratili, a zjavil sa možno za hodinu. Nie preto, že by bol lenivý, to vôbec nie. Vlado sa len vždy s nejakým voličom zakecal a predebatil s ním desiatky minút. Vlado mal rád ľudí, úprimne sa zaujímal o ich problémy a hľadal spolu s nimi riešenia. Vlado stál vždy na tej správnej strane barikády, aj keď nebol z tých, ktorí by na ne liezli. Vlado radšej pokojne argumentoval.
Nebolo ťažké si ho obľúbiť. Úprimne som obdivoval jeho dobrovoľnícke aktivity, ktorým sa stíhal popri tom všetkom venovať. Sám sa radšej uskromnil, len aby mohol iným pomôcť. Žiaľ, nikdy sme nestíhali prebrať ani všetky politické témy a tak o Vojvodine a rumunských Slovákoch, mi toho stihol povedať len veľmi málo. Žiadne „nabudúce ti porozprávam“ sa už neudeje, a ja cítim obrovskú vnútornú nespravodlivosť, že takéto niečo sa stalo práve Vladovi. Osud si zobral vzácneho človeka, ktorý by vykonal ešte veľmi veľa dobrého. Vlado, drž sa tam hore.

Peter Cmorej – poslanec MČ Bratislava-Petržalka

Správa o tragickej dopravnej nehode ma šokovala. Kopec otázok, prečo práve on, mladý, úspešný, slušný, skromný a poctivý človek… S Vladom som sa pred tým, než som sa stal poslancom, osobne veľmi nepoznal, ale keď sme spolu pracovali ako poslanci, bolo to veľmi príjemné, užitočné a efektívne. Pracovalo sa mi s ním vynikajúco. Rodine a pozostalým týmto vyjadrujem úprimnú sústrasť. Vlado, budeš nám chýbať. Odpočívaj v pokoji.

Jozef Fischer – poslanec MČ Bratislava-Petržalka

Pokora a pokoj. Tieto dve slová mi mimovoľne schádzajú na um, keď na Vás myslím, pán Dolinay. Oboje ste nosili v sebe. S pokorou sa skláňam pred nevyspytateľnosťou osudu a pokoj želám Vašej duši. Tu na zemi budete mnohým chýbať, ale nebo bude bohatšie…

Ľudmila Farkašovská – poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka

Vlada som si vážil ako človeka s pokorným a úprimným srdcom. Naše názory sa často stretli v zhode. Vážil som si na ňom najmä jeho skromnosť a konanie plné empatie. Bolo mi cťou poznať takúto osobnosť. Celej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.

Ivan Halmo – poslanec MČ Bratislava-Petržalka

Je toľko dobrých slov, ktoré by sa dali napísať o Vladovi Dolinayovi, píšu sa mi však veľmi ťažko.
Stratili sme kolegu, kamaráta, ale predovšetkým jeho syn stratil skvelého otca a to bolí.

Vlada som poznala ako čestného, rovného človeka, vedel počúvať, akceptovať iný názor. Náš vzťah bol založený na rešpekte a priateľstve. Do svojej práce poslanca, učiteľa, ale aj aktivistu dával srdce a obdivuhodné odhodlanie.

Vlado, bolo mi cťou spoznať Ťa, ďakujem za Tvoju podporu a povzbudenia v mojej práci.

Jana Hrehorová – zástupkyňa starostu, poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka

Vlada som mala možnosť poznať len pár rokov a veľmi ma mrzí, že najviac som sa o ňom dozvedala až za posledné dva dni. Od začiatku na mňa pôsobil ako veľmi hĺbavý, pokorný, múdry, spravodlivý a čestný človek.
Obdivovala som ho ako otca, ktorý si napriek svojej zaneprázdnenosti vždy našiel čas na svoju rodinu a aby mohol uspať svojho malého syna. Prehrávam si v hlave rozhovory a spoločné stretnutia a nemôžem tomu uveriť, že ich už viac nebude.
Vlado v každom z nás zanechal hlbokú stopu, či sme ho poznali celý život alebo len pár rokov. Ostáva po ňom prázdne miesto, ktoré nikto nenahradí.

Iveta Jančoková – poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka

S Vladom Dolinayom som sa zoznámil v roku 2014, keď sme sa obaja stali novopečenými poslancami petržalského zastupiteľstva a členmi Školskej komisie. Hoci i z iných poslaneckých klubov – tak, ako aj v tomto volebnom období – sme mali podobné či zhodné pohľady na oblasť školstva a kultúry, ktorým sa obaja dlhodobo venujeme. Potešilo ma, že sa stal štátnym tajomníkom na Ministerstve kultúry SR. Ešte som si hovoril: Super! Konečne niekto, s kým sa budem vedieť porozprávať o problematike múzeí a múzejníctva, ktorá mi je blízka. A nebude to rozhovor typu: „Jedným uchom dnu a druhým von.“ Ale ozajstný záujem a snaha posunúť dobré riešenia ďalej. Ako bývalý učiteľ na slovenských školách v Rumunsku si sa zaujímal o život slovenských dolnozemských komunít. V ostatnom období je hlavným centrom stretávania sa Dolno- a Hornozemcov marcová medzinárodná konferencia v rumunskom Nadlaku. Koľkokrát sme sa rozprávali, že „na ďalší rok“ sa tam isto stretneme. Tento rok sa podujatie kvôli pandémii nekonalo. A neuskutoční sa už ani naše ďalšie osobné stretnutie. Aj keď, ktovie, možno raz…

Česť Tvojej pamiatke!

Ľuboš Kačírek – poslanec MČ Bratislava-Petržalka

Svet je nespravodlivý, v tomto prípade doslova.
Vlado bol dobrák. Viete…, ten, na ktorého sa pozriete a z jeho pohľadu cítite otázku: “Ako by som Ti vedel pomôcť?“ A v zápätí výraz tváre akoby sa chcel ospravedlniť, že ho to nenapadlo samého a že to mohlo byť už skôr. Stále nemôžem uveriť.
Prehrávam si v hlave stretnutia a rozhovory s ním a zviera mi pri tom hruď. A spoločný obraz usmiateho Vlada s jeho energickou manželkou Zuzkou a malým synčekom mi pripomína čo má v živote skutočne najvyššiu prioritu.
Jeho záujem zlepšiť verejné veci bol úprimný, bol čestným a pracovitým poslancom. Stalo sa už vôbec niekedy, že sa v prípade odchodu politika neozvali ani tí najväčší neprajníci? Práve naopak, bez ohľadu na politické tričko spomíname na jeho empatiu, pokoru a dobré srdce.
Vlado, z celej sily sa budem snažiť ísť príkladom politickej kultúry, ktorú si nastolil.
Odpočívaj v pokoji kamarát.

Ján Karman – poslanec MČ Bratislava-Petržalka

Vlada Dolinaya som spoznal niekedy v roku 2009, keď sme založili iniciatívu “Za dôstojný Sad Janka Kráľa”. Išlo o spojenie viacerých komunálnych aktivistov, ktorých cieľom bolo odstrániť verejný dom z najstaršieho parku v Strednej Európe.
Vlado a jeho manželka Zuzka už vtedy patrili k najobetavejším a najodhodlanejším bojovníkom za dobrú vec. Jeho idealizmus, energia a nadšenie mu vydržalo aj v ďalších rokoch. Poznávacím znamením vždy boli jeho dobrácky úsmev a pokojný hlas. Neskôr sme sa stretávali najmä ako kolegovia poslanci v Petržalke, niekedy sme spolupracovali, inokedy sme sa ocitli na opačnej strane politickej a názorovej barikády. Na Vladovi som si však vážil, že nikdy neprenášal politické súperenie do osobnej roviny, bol vždy mimoriadne slušný, trpezlivý a prívetívy. Vlado nesie veľké zásluhy na zlepšení postavenia učiteľov v Petržalke i na systematickej podpore kultúry v mestskej časti. Vážil som si ho ako pedagóga, ktorého pôsobenie u nás i v zahraničí by vydalo za tri profesionálne životy. Ide však o slabú útechu, ak zoberieme do úvahy jeho surový a tragický odchod v tak mladom veku. Nikdy by som neveril, že na zasadnutí školskej komisie začiatkom júla ho uvidím naposledy. Bol to typický Vlado – v zhone, pripravený pomáhať, v plnom pracovnom nasadení, na tvári charakteristický dobrácky úsmev. Na ten úsmev, pokojný hlas i empatiu by sme nikdy nemali zabudnúť.
Nech mu večné svetlo svieti!

Juraj Kríž – poslanec MČ Bratislava-Petržalka

Nie vždy som chápala Vladiho postoje, či pripomienky. Niekedy sa tieto nedorozumenia akoby dostali do popredia. Som vďačná, že “náhodou” sme sa stretli začiatkom júla a priateľsky si potriasli rukou a mohli prehodiť pár slov. Takýto šok z tejto otrasnej udalosti ukazuje, čo je v živote dôležité.

Vladi, ďakujem Ti, že si sa zvykol ponáhľať domov za malým a pomôcť manželke, bol to krásny príklad.

Vďaka za všetky spoločné “boje”, za Tvoju oddanosť spravodlivosti, za odvahu.
Budeš mi chýbať, veľmi.

Miroslava Makovníková Mosná – poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka

Vlado bolo mi cťou s Tebou spolupracovať. Vždy som si na Tebe cenila, odhodlanosť rozvahu a nezávislosť pri vyjadrení názoru, aj iného aký má väčšina, Tvoju nebojácnosť ísť „proti prúdu“, tiež Tvoj inovatívny prístup k vzdelávaniu, ktorý si sa snažil neustále presadzovať a inšpirovať aj iných, Tvoje „chytľavé“ nadšenie a zanietenosť pre zahraničných Slovákov najmä tých na Dolnej zemi, pozitívny vzťah k insitnému umeniu, ale aj snahu rozvíjať kultúrny a komunitný život, či už v rámci Petržalky, Bratislavy, Bratislavského kraja alebo aj za hranicami Slovenska.

Žil si vždy naplno. Tvoj život vyhasol príliš, skoro, rýchlo a nespravodlivo a Ty si tak nemohol urobiť všetko, čo si mal ešte v pláne. Vďaka však za všetko. Verím, že pre mnohých si bol inšpiráciou.

Lýdia Ovečková – 1. zástupkyňa starostu, poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka

Vlada som mal možnosť spoznať iba kratšie. Bol mojim kolegom v mestskom i miestom zastupiteľstve. Správa o jeho nečakanom odchode sa ma mimoriadne dotkla. Je naozaj smutné, že nás opustil mladý, nadšený, správny, múdry, šikovný, čestný, skromný… jednoducho výnimočný a dobrý človek. Česť jeho pamiatke. Vyjadrujem úprimnú sústrasť.

Tomáš Palkovič – poslanec MČ Bratislava-Petržalka

Veľmi ťažko sa mi hľadajú slová k tejto tragédii celej Vladovej rodiny. Vlado bol muž s veľkým srdcom. S jemnosťou a vytrvalosťou sebe vlastnou, riešil veci verejné. Je ho veľká škoda.

Elena Pätoprstá – poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka

Vlado bol človek úprimného srdca a čistej duše, aké sa v súčasnom svete vyskytujú už len zriedka. Bol mojim priateľom i pacientom, kamarátom a dlhoročným kolegom v poslaneckých laviciach.
Jeho úprimný záujem o Slovákov žijúcich na Dolnej zemi mi otvoril nové okno do sveta. Strávili sme vo Vojvodine spoločne krásne chvíle a moje srdce našlo nové zaľúbenie, v umení Dolnozemských Slovákov.
Ale spájali aj iné záujmy a myšlienky. Nikdy na Teba nezabudnem, Vlado.
Odišiel si náhle, bez rozlúčky a za okolností, ktoré mi nedávajú spávať. Lebo takto sa to nemalo stať. Stále ma trápi myšlienka, prečo sa zlé veci dejú práve dobrým ľuďom?
Je to nespravodlivé.

Iveta Plšeková – poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka

Vlada som poznala len par rokov, ale som rada aj za tie. Bol to totiž jeden z najčestnejších a najskromnejších ľudí, akých poznám, oddaný manžel a otec, v dnešnej dobe naozaj ojedinelý zjav. Ako komunálny politik bojoval vždy za správne veci. Mal kopec plánov, ktorých realizáciou chcel prispieť k lepšej a spravodlivejšej spoločnosti na Slovensku, bol to jednoducho dobrák od kosti. Toto sa nemalo stať, je to neskutočná tragédia, z ktorej sa budeme ešte dlho spamätávať. Vlado, budeš nesmierne chýbať…

Natália Podhorná – poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka

Vlada som poznal krátko. Za obdobie ktoré sme spolupracovali v Petržalke si ma získal, nielen svojím pokojom, ale aj myslením. Budem si Ťa Vlado pamätať ako skvelého chlapa a budeš mi úprimne chýbať.

Matúš Repka – poslanec MČ Bratislava-Petržalka

Stále tomu nemôžem uveriť, veľmi ťažko sa mi hľadajú slová…
Vlado, spomínam si na náš posledný telefonát, aký si bol plný energie a entuziazmu, ako by to bolo včera. Vnímal som ťa ako spravodlivého, čestného, pokorného a empatického človeka s veľkým srdcom. Tvoju bezprostrednosť a rozsah dobrovoľníckych aktivít, ktoré si vykonával s odhodlaním a zámerom pomôcť som vždy obdivoval. Bol si pre mňa a budeš človek s veľkým Č, ktorý sa len ťažko hľadá v tejto spoločnosti.Bolo mi cťou s tebou spolupracovať počas siedmich rokov, kde sme spolu ako poslanci vynakladali všetko úsilie pre dosiahnutie lepších podmienok pre Petržalčanov.
Budeš nám veľmi chýbať a navždy ostaneš v našich srdciach. Odišiel si príliš skoro…
Úprimnú sústrasť a veľa síl prajem celej rodine.
Odpočívaj v pokoji.

Ivan Uhlár – poslanec MČ Bratislava-Petržalka

Je to veľmi smutné, čo sa stalo. Budem si ho pamätať ako človeka, ktorý mal úprimný vzťah k rodine, práci, ktorú robil, k rodnému mestu, osobitne k Petržalke, ale aj k Slovákom v zahraničí. Práve v čase, keď dosiahol v profesionálnej kariére ďalší úspech (okrem petržalského, bratislavského a župného poslanca sa stal štátnym tajomníkom), prišla krutá rana osudu.
R.I.P.

Milan Vetrák – poslanec MČ Bratislava-Petržalka

Vlado…

Najprv som o ňom iba počul. Chýr, ktorý ho predchádzal hovoril, že je to mimoriadny človek. Keď sme sa spoznali, potvrdil to. Spoločne sme pred šiestimi rokmi prvý raz kandidovali do miestneho zastupiteľstva v Petržalke. Mal dar hovoriť s ľuďmi, zaujať, presvedčiť. Argumentoval vecne, triezvo, ale zaujato a svoj pohľad na svet prezentoval neústupčivo. Vlastne – vedel robiť aj kompromisy. Veľa ich nebolo. Nebolo treba, nebolo prečo. Vedel však nástojčivo riešiť problémy, ktoré trápili ostatných. Pomáhal, kde sa dalo. Niekedy som nechápal jeho zaujatosť pre vec. Postupne som mu stále viac rozumel. Nehľadel na seba, rozdával sa pre iných.

Niekedy sa zdal až priveľmi zanietený. Stále som nechápal, kde berie toľko energie na všetky svoje aktivity. Ľudia jeho prácu ocenili: v ďalšom volebnom období sa stal aj poslancom Bratislavského samosprávneho kraja a po druhý raz poslancom v Petržalke, dokonca aj v meste. Spolu s manželkou sa venovali najmenším deťom v škôlke, Vlado mal aktivity pre zahraničných Slovákov… Len vymenovať všetko, čomu sa venoval, čo stíhal by zabralo veľa času.

Neskôr pribudol do rodiny malý syn, o ktorého sa starali spoločne s láskou. Na chvíľu Vladove aktivity povolili – venoval sa s plnou zodpovednosťou rodiča výchove syna. No po pár mesiacoch to bol znova ten typický činorodý, aktívny človek. V našom poslaneckom klube neraz diskutoval, zdôvodňoval svoje postoje, hájil ich aj na rokovaní zastupiteľstva, presvedčený za správnu vec…

Osirelo miesto, bude chýbať zanietenosť, rozvaha, pevné presvedčenie. Viac, ako si to vieme predstaviť. Čestné miesto v našom klube, ale aj v našich srdciach však navždy zostane. Vlado, česť tvojej pamiatke.

Jozef Vydra – poslanec MČ Bratislava-Petržalka, predseda poslaneckého klubu Robíme PRE Petržalku

*Vyjadrenia poslancov MČ Bratislava-Petržalka budú postupne dopĺňané.

web od 2day