Petržalka kosí už po štvrtýkrát

Mestská časť Bratislava-Petržalka odštartovala štvrtú etapu kosenia lokalít patriacich do jej správy. Už v tretej fáze sa k nim pridali aj niektoré pozemky v správe hlavného mesta.

Pracovníci Referátu správy verejných priestranstiev mestskej časti ukončili tretiu fázu kosenia trávnatých plôch, detských ihrísk a areálov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v utorok 28. júla. Po dohode s hlavným mestom bude mestská časť čiastočne kosiť aj pozemky v jeho správe. Výnimkou však ostane prícestná zeleň komunikácií prvej a druhej triedy, zeleň pri mostoch a nadjazdoch. Tú bude naďalej udržiavať hlavné mesto. Mestská časť mala v pôvodnom pláne štyri etapy kosenia v roku. Pri daždivom počasí je však pravdepodobné, že na jeseň bude v kosení pokračovať.

Petržalská samospráva iniciovala štvrtú kosbu v lokalite Lúky, konkrétne na Bzovíckej, Žehrianskej a Holíčskej ulici. Aj v tejto fáze bude brať ohľad na životné prostredie a aplikuje striedavé kosenie. To znamená, že kosci ponechajú nekosené pásy na rozsiahlejších trávnatých plochách s cieľom prilákať opeľovače a zachovať tak biodiverzitu. Trávu ponechajú aj v okolí stromov, aby udržali vlahu drevín a zabránili ich mechanickému poškodeniu.

web od 2day