Rekonštrukcia školskej kuchyne v základnej škole Holičská 50 Bratislava-Petržalka – II – ZRUŠENÉ!

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Rekonštrukcia školskej kuchyne v základnej škole Holičská 50 Bratislava-Petržalka –II“ – ZRUŠENÉ!
Celková suma max. 135.000 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 45000000-7 – Stavebné práce
Predloženia ponuky do.13.08.2020 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day