Rozhodnutie povoľuje užívanie stavby – Polyfunkčný bytový objekt „Matadorka“ Bratislava, Petržalka, Údernícka ul. (ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parc. č. 3694/2, 3694/6, 3694/436, 3694/437, 3694/438, 3694/77, 3694/439, 3694/440, 3694/145, 3694/435, 3694/272 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day