Neformálne mo(nu)menty – Umenie na sídlisku v rámci projektu Jantárová cesta

Už tento piatok 04.09. 2020 o 17:30 pri Chorvátskom ramene medzi námestím Jána Pavla II. a Rovniankovou v Petržalke (48°06’47.2″N 17°06’29.5″E) sa môžete tešiť na vernisáž výstavy Neformálne mo(nu)menty

Idea výstavy vznikla počas letného semestra na VŠVU v rámci medziodborového projektu Jantárová cesta. V paralele k prastarej obchodnej ceste spájajúcej severnú a južnú Európu, ku ktorej odkazuje aj názov nedokončenej centrálnej komunikačnej osi Petržalky, Jantárovej cesty, chceme oživiť spoluprácu na rôznych úrovniach. V medziodborovom rámci medzi pedagógmi a študentami architektúry, sochárstva, maliarstva či intermédií, v inštitucionálnom rámci medzi vysokou školou, mestskou samosprávou a miestnymi organizáciami, v participatívnom rámci potom medzi odbornou
a laickou verejnosťou. Výsledkom je spoločná výstava troch diel pozdĺž Chorvátskeho ramena. Na jednej strane reagujú na dané situácie v parku v súvislosti s plánovanou električkovou traťou (pozdĺž jej trasy rozptýlené betónové relikty z výstavby sídliska, skratky a cestičky, ktoré trať pretne, či rôzne typy pôsobiacich síl, formy imaginárnych križovatiek, nástupíšť, zastávok či terminálov), kým na druhej strane formujú metódy, ktoré každému projektu dovoľujú pracovať s rovnakými pravidlami založenými na danej situácii, avšak s potenciálom iného výsledku na inom mieste.

Program:
17.30 – Vernisáž výstavy site-specific intervencií Neformálne mo(nu)menty
18.00 – diskusia Umenie na sídlisku, hostia: Fedor Blaščák, Sabina Jankovičová, Jaro Varga, moderuje: Mira Keratová

web od 2day