Dodávka dverí, zárubní, podláh a príslušenstva na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka – II

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Dodávka dverí, zárubní, podláh a príslušenstva na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka – II“
Celková suma 9.408,00 € bez DPH (11.289,60 € s DPH) priebežne počas obdobia 12 mesiacov
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 44221000-5 – Okná, dvere a súvisiace prvky, 44112200-0 – Podlahové krytiny
Predloženia ponuky do 17.09.2020 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day