Neoprávnené pokutovanie na Lachovej ulici

Touto cestou by sme sa chceli ospravedlniť všetkým majiteľom vozidiel parkujúcich na Lachovej ulici, ktorí boli zo strany Mestskej polície upozornení alebo pokutovaní za to, že stáli mimo značeného parkovacieho boxu v rámci rezidenčného parkoviska. Na podnet obyvateľov sme kontaktovali veliteľa expozitúry MsP Bratislava V., ktorý sa za pokutovanie ospravedlnil a prisľúbil, že podobná situácia sa do budúcna nebude opakovať. V prípade, že stojíte mimo vyznačeného parkovacieho miesta a dostanete napomenutie/pokutu, žiadajte Mestskú políciu o prerokovanie tohto priestupku.

Pri realizácii parkovacej politiky mestská časť preferuje pred spustením akýchkoľvek reštrikcií najskôr ľudí upozorňovať prostredníctvom letákov a až po opakovaných upozorneniach a nerešpektovaní pravidiel pristupujeme k reštriktívnym opatreniam. V oblasti, kde nie je dostatok parkovacích miest, napriek porušovaniu predpisov a státiu v rozpore s predpismi, mestská časť neplánuje takéto státie sankcionovať. V oblastiach, kde vyhodnotíme, že sú dostatočné parkovacie kapacity a ľudia napriek tomu stoja v rozpore s predpismi, to samozrejme riešiť budeme, ale až po verejnom informovaní a opakovanom upozornení konkrétnych priestupcov.

Ďakujeme za pochopenie.

web od 2day