Náhradné diely na vozidlá

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 8146
Predmet „Náhradné diely na vozidlá“
Celková suma max. 67.100,00 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 34330000-9 – Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné, Doplnkový predmet: 34913000-0 – Rôzne náhradné diely
Spôsob predloženia ponuky https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9093/summary kde sú uložené všetky súťažné podklady
Predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9093/summary

v lehote najneskôr do 19.10.2020 do 10:00 hod.

Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day