Petržalka investovala do vybavenia školských kuchýň

Mestská časť Bratislava-Petržalka vybavila jedálne vo vybraných základných a materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti novým zariadením, aby zabezpečila čo najefektívnejšiu prípravu stravy pre deti a žiakov a uľahčila prácu personálu v kuchyni. Pozrite si o tom REPORTÁŽ

Jednou z najdôležitejších priorít vedenia mestskej časti je oblasť školstva, s ktorým súvisí aj stravovanie v školských jedálňach. Už na jar realizovala petržalská samospráva ich dôkladnú kontrolu vo všetkých základných a materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Hĺbkový audit vybavenia kuchýň preukázal potrebu investícií vo výške takmer 90-tisíc eur v 14 MŠ a 6 ZŠ. „Chcem, aby mali deti v Petržalke ten najkvalitnejší servis a aby sme uľahčili našim kuchárkam, vedúcim školských jedální a pomocným silám v kuchyni prípravu kvalitnej a zdravej stravy. To je možné len s najlepšími modernými technológiami,“ skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.

„Do našich škôl a škôlok sme zadovážili najmä konvektomaty, inými slovami multifunkčné teplovzdušné rúry, ktoré dokážu výrazným spôsobom ušetriť energiu a čas pri príprave jedál,“ vysvetľuje Miloš Holán poverený vedením referátu investičných činností mestskej časti. Konvektomaty zakúpili do 8 škôl, kde si ich pochvaľujú aj zamestnanci kuchyne. Mestská časť zakúpila do kuchýň aj nové gastronádoby, mraziace a chladiace skrine, ohrevné výdajné pulty či varné plynové kotly.

Rekonštrukciu väčšieho rozsahu podstúpila kuchyňa v ZŠ Holíčska 50, kde boli v havarijnom stave podlahy, ventilácia aj celkové technologické vybavenie kuchyne. „V lete sme v ZŠ Holíčska zahájili rozsiahlu rekonštrukciu kuchyne, toaliet pri školskom klube detí, strojovne vzduchotechniky a skladových priestorov. Menili sa obklady, dlažby aj všetky rozvody, v kuchyni pribudli nové zariadenia na prípravu jedál,“ povedal Holán.

V ďalšom kroku má mestská časť v pláne riešiť postupne aj zdravé stravovanie v školách a škôlkach, zabezpečiť stoly a stoličky v jedálňach a podľa dostupnosti financií rekonštruovať aj ostatné kuchyne v ZŠ aj MŠ.

web od 2day