Príprava verejného obstarávania pre výber dodávateľa na hasičské auto

Druh zákazky PRÍPRAVNÉ TRHOVÉ KONZULTÁCIE
Číslo obstarávania 7949
Predmet „Príprava verejného obstarávania pre výber dodávateľa na hasičské auto“
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 34144210-3 – Požiarnické vozidlá,
Doplnkový predmet obstarávania:
INFORMAČNÝ DOKUMENT K PRÍPRAVNÝM TRHOVÝM KONZULTÁCIÁM
Spôsob predloženia ponuky https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9615/summary kde sú uložené všetky súťažné podklady
Predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9615/summary

v lehote najneskôr do 23.11.2020 do 12:00 hod.

Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day