Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia – Kopčianska JUH – I. stavba Technická infraštruktúra (SO 820.IS Rozvody 22kV) v katastrálnom území Petržalka

web od 2day