Petržalská super škola pokračuje už ôsmym ročníkom

Už po ôsmy raz v stredu 11. novembra podpísali zástupca SAV, predseda Pavol Šajgalík a starosta Mestskej časti Bratislava – Petržalka Ján Hrčka Memorandum o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Petržalská superškola. Obaja sa zhodli, že ani špecifické podmienky pre vzdelávanie žiakov, ktoré nastolila súčasná pandemická situácia v tomto školskom roku, projekt nezastavia.

Cieľom Petržalskej superškoly je motivovať žiakov druhého stupňa základných škôl k aktívnemu prístupu k vzdelávaniu a získavaniu nových vedomostí z jednotlivých vedných odborov. Tie im prinášajú medzinárodne uznávaní a kvalifikovaní odborníci a vedci zo Slovenskej akadémie vied.

„Tieto časy možno ešte viac podnecujú požiadavku, aby sa deti naučili klásť otázky ´prečo?´ a dostali na ne kvalifikované odpovede,“ uviedol pri podpise predseda SAV Pavol Šajgalík. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sa aj Petržalská superškola presúva do online priestoru, na jej princípe sa však nič nemení. Prednášky odznejú a po každej môžu žiaci klásť online otázky. Prvé z nich sa uskutočnia ešte počas decembra. Rovnako sa žiaci budú opäť zapájať do vypracovania vlastných projektov na základe zadaných tém, ktoré kolektív vedcov a pedagógov na konci školského roka vyhodnotí. „Je to veľmi úspešný a osvedčený projekt, ktorý prispieva k aktívnemu prístupu k vzdelávaniu a získavaniu nových vedomostí z jednotlivých vedných odborov, a v súčasnej pandemickej situácii o to viac dôležitejší,“ dodal starosta MČ Bratislava – Petržalka Ján Hrčka.

Spracovala: Andrea Nozdrovická (SAV)

web od 2day