Príprava verejného obstarávania pre stravy pre poberateľov dávky sociálneho zabezpečenia

Druh zákazky PRÍPRAVNÉ TRHOVÉ KONZULTÁCIE
Číslo obstarávania 8913
Predmet „Príprava verejného obstarávania pre stravy pre poberateľov dávky sociálneho zabezpečenia“
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 55520000-1 Služby hromadného stravovania,
Doplnkový predmet obstarávania: 55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál, 55521200-2 Donáška stravy

INFORMAČNÝ DOKUMENT K PRÍPRAVNÝM TRHOVÝM KONZULTÁCIÁM

Spôsob predloženia ponuky https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9345/summary kde sú uložené všetky súťažné podklady
Predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9345/summary

v lehote najneskôr do 27.11.2020 do 10:00 hod.

Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day