Zmena spôsobu zberu a odvozu vytriedeného odpadu z rodinných domov

Bratislava vyhodnotila prvú etapu zmeny systému zberu a odvozu vytriedeného odpadu z rodinných domov a v roku 2021 zapojí postupne všetky mestské časti. V auguste 2020 mesto spustilo prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastu zbieraného spolu s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového zberu s odvozom priamo spred rodinných domov.

Prvú etapu projektu odskúšalo mesto v siedmich mestských častiach. Odvtedy hl. mesto sledovalo správnosť triedenia a čistoty triedeného odpadu, čistotu životného prostredia na bývalých zberných hniezdach či mieru zapojenia domácností do vrecového zberu. Výsledné dáta spolu s ohľadom na prieskum spokojnosti občanov s novým systémom zberu spracovali do vyhodnotenia 1. etapy realizácie.

Vrecový spôsob zberu od domu k domu bol realizovaný v rámci prvej etapy od augusta 2020 v siedmich mestských častiach: Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Staré Mesto, Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka a Vajnory. V rámci vyhodnotenia prvej etapy bolo prioritou prihliadnuť na názor obyvateliek a obyvateľov zapojených častí a prispôsobiť nový systém zberu ich komfortu. Preto sa v novembri realizoval prieskum spokojnosti na vzorke 501 domácností rodinných domov v pilotných mestských častiach. Až 76,8 % z opýtaných domácností informovalo, že systém je pohodlnejší ako zberné hniezda a 85,4% je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie.

Od 1.1.2021 vstupujeme do druhej etapy vrecového zberu, ktorá bude ukončená ku dňu 31.8.2021. V dostatočnom predstihu vám budú distribuované informácie aj k tretej etape.

Od roku 2021 sa frekvencia zberu odpadov zvýši počas mesiacov jún, júl a august na 2x mesačne kvôli zvýšenej spotrebe plastov a predchádzaniu šírenia zápachu počas horúcich dní. Táto zmena sa týka iba žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny.

Do domácností hl. mesto dodá zvýšený počet modrých vriec na papier (z pôvodných 25 na 26 ks ročne) a žltých vriec (z pôvodných 25 na 32 ks ročne). V deň zberu budete môcť vykladať zaviazané vrecia aj vo vlastných žltých a modrých nádobách.

Harmonogram zberu triedeného odpadu 2021 pre rodinné domy v mestských častiach v prvej etape

Papier: 26.1•9.2.•9.3.•13.4.•11.5.•9.6.•12.7•10.8•

Plast: 26.1•9.2.•9.3.•13.4.•11.5.•8.6•23.6•9.7•26.7•10.8•24.8•

Dargovská, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Hrobárska, Jaroslavova, Kaukazská, Kežmarské nám., Kremnická, Kubínska, Levočská, Ľubietovská, Malý Draždiak, Nábrežná, Novobanská, Prokopova, Rusovská cesta, Starhradská, Malý Draždiak, Starohájska, Viedenská cesta, Vranovská, Žltá

Všetky ďalšie dôležité informácie, aj o tom ako správne triediť, nájdete na stránke: https://bratislava.sk/sk/zmena-sposobu-zberu-a-odvozu-vytriedeneho-odpadu-z-rodinnych-domov

zdroj: Bratislava hl. mesto SR

web od 2day