Stlač ma! Petržalka sa pridáva k výzve stláčania odpadov pred ich vyhodením

Počas vianočných sviatkov skončí v kontajneroch, v krátkom čase, viac odpadu ako je behom zvyšku roka bežné. Ide prevažne o obalový materiál, či už plastový alebo papierový, ktorý vyprodukujeme z odbalených darčekov. Napriek tomu, že ho v danom období vyprodukujeme veľa, vieme s ním zodpovedne naložiť.

Okrem veľmi dôležitému triedeniu odpadu je potrebné dbať aj na obsah, ktorý nakoniec umiestnime do smetných nádob. Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s., preto vyzýva všetkých, aby s odpadom aj počas vianočných sviatkov narábali zodpovedne. Jedným z takýchto nástrojov je napr. stláčanie nadrozmerného odpadu, prevažne škatúľ. Stláčaním papierového odpadu vieme ušetriť až 80 percent priestoru. Týka sa to aj plastového odpadu. V tomto prípade sa stáva, že veľa nestlačených plastových fliaš sa už do žltej nádoby nezmestí, hromadí sa preto vedľa nádob alebo sa vhodí do inej nádoby na triedené zložky odpadov, čím dochádza k znehodnoteniu iného odpadu.

Preto mestská časť vyzýva svojich obyvateľov, aby pred odhodením odpadu stlačila použité obaly do najväčšej možnej miery. „Výsledkom stlačeného odpadu v nádobách na triedený odpad je väčšia kapacita samotnej nádoby. Vďaka tomu neskončí odpad vhodný na recykláciu medzi komunálnym odpadom“, uvádza vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

Video z dielne NATUR-PACK, a.s. o dôležitosti stláčania odpadu nájdete TU.

web od 2day