Rozhodnutie stavebné povolenie na stavbu: KOPČIANSKA – JUH, V. stavba, Polyfunkčná obytná zóna, sektor B Kopčianska, Bratislava (ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parcelné č. 5876/75 a 5869/28 v katastrálnom území Petržalka s inžinierskymi sieťami na pozemku register „C“ parcelné č. 5869/27 a na pozemku register „C“ parcelné č. 3084/5, ktorý je súčasťou pozemku register „E“ parcelné č. 5404 v katastrálnom území Petržalka, zariadenie staveniska sa bude nachádzať aj na pozemkoch register „C“ parcelné č. 5869/24 a 5876/67 v katastrálnom území Petržalka

Rozhodnutie stavebné povolenie na stavbu: KOPČIANSKA – JUH, V. stavba, Polyfunkčná obytná zóna, sektor B Kopčianska, Bratislava (ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parcelné č. 5876/75 a 5869/28 v katastrálnom území Petržalka s inžinierskymi sieťami na pozemku register „C“ parcelné č. 5869/27 a na pozemku register „C“ parcelné č. 3084/5, ktorý je súčasťou pozemku register „E“ parcelné č. 5404 v katastrálnom území Petržalka, zariadenie staveniska sa bude nachádzať aj na pozemkoch register „C“ parcelné č. 5869/24 a 5876/67 v katastrálnom území Petržalka.

web od 2day