POZOR! Vydávanie rybárskych lístkov a vreciek na psie exkrementy je od 4.1. do 24.1. pozastavené

Z dôvodu pandemickej situácie nebude v období od 4.1. do 24.1. oddelenie životného prostredia MÚ mestskej časti Bratislava-Petržalka vydávať obyvateľom MČ Petržalka rybárske lístky a vrecká na psie exkrementy.

V prípade nejakých zmien vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky. Ďakujeme za pochopenie!

web od 2day