Informácia o prevádzke MŠ a školských klubov detí pri ZŠ v týždni od 18.01. do 22.01.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 8.1.2021 oznamujeme, že v týždni od 18.01. do 22.01.2021 budú MŠ a školské kluby detí fungovať nasledovne:
Materské školy
Od 18.01. do 22.01.2021 bude prerušená výchova a vzdelávanie v 23 MŠ, fungovať bude iba MŠ Iľjušinova 1 pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu, a to v čase od 6:15 do 16:30 hod.
Školské kluby detí
Od 18.01. do 22.01.2021 bude zabezpečená prevádzka ŠKD pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu. Fungovať bude 9 ŠKD (zoznam v prílohe).

web od 2day