Online podujatie k projektu Klimatické zmeny a Dunaj

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako partner projektu s názvom „Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne – Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl“ organizuje Záverečné propagačné podujatie projektu, ktoré sa uskutoční dňa 27.1.2021 (streda) o 14:00 hod. prostredníctvom online prenosu na facebook stránke MČ. Podujatie je organizované pre oslovené cieľové skupiny – učitelia základných škôl v Petržalke / Bratislave, miestne samosprávy, environmentálne organizácie, vodohospodárske úrady, atď.

Cieľom uvedeného projektu bolo zahrnúť tému „Vplyv zmeny klímy na pohraničný región Dunaja“ do mimoškolských aktivít v rámci neformálneho vzdelávania na vybraných základných školách v Újbude (HU) a v Petržalke (SK). V rámci projektu boli odskúšané metódy vzdelávania žiakov vybraných základných škôl na oboch stranách hranice (3 školy z HU a 3 školy z SK – petržalské ZŠ Pankúchova, Dudova a Holíčska). Očakávaným prínosom projektu je prispieť k tomu, aby si deti základných škôl, ktoré žijú v pohraničnom regióne, začali viac uvedomovať vplyv klimatických zmien na životné prostredie v lokalite povodia Dunaja.

web od 2day