Oznam o prevádzke ZŠ a MŠ v týždni od 08.02. do 12.02.2021

Na základe odporúčania regionálneho hygienika a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 5.2.2021 oznamujeme, že v týždni od 08.02. do 12.02.2021 nebude obnovená prevádzka materských škôl ani základných škôl. Fungovať bude iba MŠ Bzovícka 6 a 9 školských klubov detí pri ZŠ pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Vyučovanie na ZŠ pokračuje dištančnou formou.

Materské školy
Od 08.02. do 12.02.2021 bude prerušená výchova a vzdelávanie v 23 MŠ, fungovať bude iba MŠ Bzovícka 6 pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu, a to v čase od 6:15 do 16:30 hod.

Základné školy
Od 08.02. do 12.02.2021 bude zabezpečená prevádzka ŠKD pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu. Fungovať bude 9 ŠKD (zoznam v prílohe). Vyučovanie na ZŠ pokračuje dištančnou formou.

web od 2day