Oznámenie o začatí konania o povolení časti stavby – Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šafárikovo nám., 2.časť Bosákova ul.-Janíkov dvor

web od 2day