Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

Na základe žiadosti od mestskej časti  Bratislava-Petržalka bolo mestskou časťou Bratislava-Rusovce začaté správne konanie vo veci vydania rozhodnutia na výrub 2 ks drevín.

web od 2day