Použitý kuchynský olej nemusí skončiť v odtoku. Petržalský zberný dvor sa o neho postará

Neviete, čo s použitým kuchynským olejom? Určite ho nesplachujte do záchoda a nevylievajte do odtoku. Mestská časť Bratislava-Petržalka, v spolupráci so spoločnosťou MEROCO, a.s., vás za jeho odovzdanie odmení.

Na petržalskom zbernom dvore, na ul. Ondreja Štefanka 6, Bratislava môžete okrem odpadu, ktorý bežne obyvateľ odovzdáva, priniesť aj použitý kuchynský olej. K dispozícii je na zbernom dvore 5 nádob, z čoho 3 ks nádob sú v objeme 60 litrov a 2 ks nádob s objemom 240 litrov. Nádoby sú rozdelené podľa potreby tak, aby bolo možné olej odovzdať v PET fľašiach alebo ho vyliať priamo do nádoby.

Keďže mestská časť Bratislava-Petržalka a spoločnosť MEROCO, a. s. sú si vedomí negatívnych následkov vyliateho použitého kuchynského oleja na životné prostredie, v zberných nádobách na plast, odtokoch, či iným nevhodným zaobchádzaním, motivujú k jeho odovzdaniu na zbernom dvore. Za odovzdaných 1-5 litrov použitého oleja dostane odovzdávajúci 1 liter kuchynského octu. V prípade odovzdaných 6 litrov použitého oleja je možné získať 1 liter slnečnicového oleja.

 

Túto možnosť je možné využiť počas bežných otváracích hodín zberného dvora. Budeme radi, keď odovzdanie použitého kuchynského oleja využije čo najväčšie množstvo Petržalčanov. Predídeme tak častému znehodnocovaniu plastov v zberných nádobách či potenciálnemu znečisťovaniu životného prostredia,“ uvádza vedúca oddelenia životného prostredia a zároveň poverená riaditeľka Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka Daniela Vašková Kasáková.

Otváracie hodiny zberného dvora v Petržalke sú uvedené TU. Prevádzkovateľom zberného dvora je Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

web od 2day