Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie spojené s kolaudáciou dokončenej časti stavby pre gastro-prevádzku BEARDED BROTHERS STREETFOOD – Petržalka City

web od 2day