Petržalka skvalitní občiansku vybavenosť Draždiaka. Pribudnú koše na odpad, cyklostojany aj kabínky

Mestská časť získala z kraja dotáciu 4500 eur na rozvoj cestovného ruchu. Pomôže jej opäť skvalitniť služby v okolí jazera. Novinky predstaví už počas tejto letnej sezóny.

Z prieskumu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zameraného na kvalitu života a verejných služieb občanov v oblasti voľného času vyplynulo, že k najobľúbenejším miestam celého regiónu patrí aj Veľký Draždiak.

Zásluhu na tom má i Mestská časť Bratislava – Petržalka, ktorá sa každým rokom snaží viac a viac obyvateľom a návštevníkom spríjemniť pobyt pri ich jazere, najmä počas hlavnej sezóny.

Už minulé leto tak pribudlo na Draždiaku 21 smetných košov a k dispozícii boli aj bezplatné verejné toalety. Tento rok sa Petržalka aj vďaka spolupráci s bratislavským krajom pokúsi úroveň občianskej vybavenosti v tejto lokalite posunúť o ďalší level vyššie. Nové koše na triedený odpad, obyčajné aj servisný cyklostojan a kabínky na prezliekanie vybuduje Petržalka v okolí severného a východného brehu na pozemkoch, ktoré spravuje.

 

Viac triedenia, menej odpadu

Draždiak patrí k exponovaným lokalitám Petržalky počas celého roka. Denne využívajú jeho areál stovky ľudí na prechádzky, športovanie či kúpanie sa, s čím je spojená zvýšená produkcia odpadu.

Nehovoriac o miestnych prevádzkach s občerstvením, v okolí ktorých sa ho hromadí najviac. Vzhľadom na to, že väčšina vyprodukovaného odpadu tvoria jednorazové plasty, plechovky a zmesový komunálny odpad, mestská časť sa tento rok rozhodla osadiť nádoby na triedené zložky odpadu.

„V rámci projektu považujeme za dôležité osadiť nádoby zodpovedajúce triedenému systému zberu, ktorý momentálne v danej lokalite absentuje,“ tvrdí Daniela Vašková Kasáková z oddelenia životného prostredia, ktoré bude projekt rozvoja infraštruktúry vodného turizmu a cykloturizmu na území Draždiaka zastrešovať.

Odpadkové koše nájdu návštevníci najmä v plážovej časti jazera. Zhotovené budú z odolného materiálu na ochranu proti poškodeniu vandalmi.

Bicykel zaparkujete aj opravíte

Jedným z najrýchlejších spôsobov prepravy v rámci Petržalky je, Draždiak nevynímajúc, bicykel. Ku kvalitnejším službám pri jazere prispejú aj dva nové cyklostojany zabetónované do zeme, ktoré doplnia tie existujúce.

Návštevníkom tak umožnia pohodlnejšie, no najmä bezpečnejšie parkovanie bicyklov. Novinkou bude servisný cyklostojan s náradím a pumpou, ktorý umožní cyklistom dofúkať pneumatiky, opraviť defekt alebo iné vzniknuté technické poruchy bicykla, napríklad uvoľnený pedál, nosič či detskú sedačku.

Mestská časť navrhla jeho umiestnenie pri vstupe na Draždiak zo strany hrádze pri Chorvátskom ramene, aby bol čo najviac viditeľný pre prechádzajúcich cyklistov. Náradie bude skryté vo vnútri stojanu a výkonná ručná pumpa v kovovom ochrannom kryte.

Komfortnejšie mobilné kabínky

Návštevníci jazera sa v lete budú môcť pohodlne a nerušene prezliekať do plaviek. V najfrekventovanejších lokalitách pribudnú tri mobilné prezliekarne, z ktorých jedna bude stáť pri bufete vedľa toaliet patriacich reštaurácii Oáza, druhá v areáli plážového ihriska a tretia pri stožiari, v blízkosti bufetu Barracuda.

Petržalka sa tak snaží vyhovieť potrebám ľudí, ktorí nedostatok súkromia vyhodnotil ako za jeden z najväčších nedostatkov frekventovanej turistickej lokality.

Vodná záchranná služba a bezpečnosť

Aj túto letnú sezónu budú prvú pomoc poskytovať členovia Vodnej záchrannej služby. Zasiahnuť môžu najčastejšie v prípadoch spálenej pokožky, uštipnutí hmyzom či v najhoršom, pri topení sa.

Dohliadať na kúpajúcich či opaľujúcich sa návštevníkov areálu budú od 27. júna do 31. augusta vrátane víkendov a sviatkov, a to denne od 10:00 do 19:00. Stanovisko záchranárov  bude tradične na brehu pri stožiari, vedľa bufetu Barracuda. K dispozícii budú mať opäť čln na pravidelné kontrolné plavby aj automatický defibrilátor.

 

V minulom roku zasahovala na Draždiaku Vodná záchranná služba až 132-krát. Väčšinu prípadov tvorili ľahšie rezné poranenia zapríčinené prevažne ulitníkmi a ostrými kameňmi.

Zachránili troch topiacich sa a niekoľkokrát zasahovali aj v prípade kúpania psov, umývania bicyklov v jazere, strate detí, odstraňovaní uhynutých rýb či občanov pod vplyvom alkoholu.

Mestská časť zafinancuje službu vodných záchranárov v sume takmer 15-tisíc eur.

web od 2day