Magistrát spúšťa objektívnu zodpovednosť, pilotné kontroly v Petržalke

Kontroly odštartujú už 2. septembra.

Bratislava – hlavné mesto SR začína od 2.9.2021 s uplatňovaním objektívnej zodpovednosti pilotne v našej Petržalke, kde budú vyškolení zamestnanci skenovať parkujúce vozidlá. Kontroly budú zamerané na správnosť parkovania v celej mestskej časti.

 

 

PRIESTUPKY, KTORÉ BUDE MOŽNÉ DOKÁZAŤ A POSTIHOVAŤ:

 • parkovanie bez zaplatenia parkovného na miestach s plateným parkovným (vrátane rezidenčných zón)
 • státie na chodníku bez zachovania legislatívne stanovej šírky na prechod
 • parkovanie na zelených plochách
 • zastavenie a státie na miestach vyhradených pre ZŤP bez preukazu ZŤP
 • zastavenie a státie spôsobom, keď je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

AKO FUNGUJE UPLATŇOVANIE OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI?

 • Človek spácha priestupok v teréne.
 • Obec prostredníctvom vyškolených kontrolórov (oficiálne inšpektorov verejného poriadku) zaznamená tento priestupok, vytvorí fotodokumentáciu (v rámci ktorej je zaznamenaná poloha a časová známka), zistí totožnosť majiteľa vozidla pomocou špecializovaných informačných systémov.
 • Zdokumentovaný priestupok je na magistráte spracovaný do rozkazu o priestupku.
 • Magistrát posiela obálku s pokutou človeku, ktorý sa dopustil priestupku v zmysle zákona (buď elektronicky alebo fyzicky poštou).
 • Človek, ktorý spravil priestupok prijíma obálku alebo email. Magistrát sleduje lehotu na zaplatenie. Človek si dôkazy o spáchaní priestupku môže pozrieť online na adrese uvedenej v rozkaze.

 

UHRADENIE POKUTY:

 • Ak človek uhradí pokutu do 15 dní, platí sa 2/3 sumy. Po 15 dňoch je nutné zaplatiť plnú výšku pokuty s tým, že ak ani následne nepríde k uhradeniu, je vec odstúpená na vymáhanie exekučne.
 • Po zaplatení pokuty je správne konanie ukončené.
 • Ak si človek myslí, že priestupok nespáchal, môže podať odpor formou uvedenou v doručenom rozkaze. Takýto odpor po prijatí objasňuje mestská polícia, ktorá priestupok buď potvrdí, alebo konanie zruší. Ak mestská polícia nevie skutok objasniť, odstúpi objasnenie dopravnej polícii na KDI, ktorá priestupok definitívne potvrdí, alebo zruší konanie.
 • Rozkazy o uložení pokuty sa budú vydávať bezodkladne do niekoľkých pracovných dní. Cieľom Magistrátu je tento proces zautomatizovať a urýchliť.

ZJEDNODUŠENIE KONTROLY PRIESTUPKOV:

Inštitút objektívnej zodpovednosti výrazne zjednodušuje kontrolu priestupkov v teréne, keďže predtým musela mestská polícia prísť na miesto, osadiť papuču, po kontaktovaní opäť prísť na miesto a priestupok pokutovať v blokovom konaní.

 

web od 2day