Petržalka má pre tento rok svoje osobnosti. Ocenila ich na slávnostnom podujatí v Dome kultúry Zrkadlový Háj

Prvý septembrový deň patril slávnostnému oceňovaniu významných osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Petržalky. Zastúpenie medzi nimi mali aktivisti v oblasti životného prostredia, kultúry či vzdelávania a udeľovalo sa aj čestné ocenenie In memoriam.

Oceňovanie osobností Petržalky organizuje miestna samospráva v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky už od r. 1998. Odvtedy získalo tento záslužný titul až 126 Petržalčanov.

Tento rok k nim pribudlo ďalších šesť osobností, ktoré svojou prospešnou činnosťou inšpirujú iných, čo vo svojom príhovore podčiarkol aj starosta Petržalky Ján Hrčka.

„Petržalka sa môže pochváliť mnohými šikovnými a inšpiratívnymi ľuďmi a ja som veľmi hrdý na to, že dnes môžem oceniť šiestich z nich. Patrí im veľká vďaka a obdiv za to, čo pre najväčšiu mestskú časť robia, mnohokrát nezištne a s pokorou,“ uviedol Hrčka, ktorý spolu s jeho zástupkyňou Janou Hrehorovou odovzdal oceneným čestné plakety, kvety a darčekové koše.

„Teší ma, že môžem byť súčasťou oceňovania tých, vďaka ktorým je Petržalka krajším, čistejším, ekologickejším miestom pre život s možnosťami bohatého športového a kultúrneho vyžitia,“ pridala sa k pochvale osobností vicestarostka Petržalky Jana Hrehorová.

Súčasťou programu slávnostného podujatia v Dome kultúry Zrkadlový háj boli viaceré hudobno-spevácke vystúpenia.

V úvode vystúpili členovia našich folklórnych súborov Petržalčanka a Melódia. Svoj tanečný talent ukázali deti zo ŠK Juventa Bratislava aj tanečného klubu Dansovia. V závere podujatia publikum zabavil jazzový koncert ansámbla Františka Báleša.

In memoriam pre maratonistu

„Behám preto, aby som sa dobre cítil, aby som mal radosť zo života. Všetkým preto odkazujem, nech to po porade s lekárom skúsia. Nikdy nie je neskoro.“ Tak znie odkaz zosnulého Jaroslava Sopúcha, nášho významného športového reprezentanta, oceneného za prínos v oblasti vzdelávania a športu.

Jaroslav Sopúch bol vášnivým športovcom, ktorý reprezentoval Slovensko v behu na super maratónoch, maratónoch a polmaratónoch doma i v zahraničí. Svoj maratón života, žiaľ, ukončil ako 74-ročný následkom zákernej choroby.

Okrem behu sa venoval aj plávaniu, v r. 2008 sa zúčastnil plávania v známom kanáli La Manche. Pôsobil aj ako stredoškolský profesor slovenského jazyka, telesnej a občianskej výchovy a u svojich žiakov bol veľmi obľúbený.

Čestné ocenenie In memoriam prevzala za neho jeho manželka a vnuk.

Seniori sú pre ňu na prvom mieste

Čestné ocenenie ako prvej putovalo do rúk Kataríne Kostkovej, a to za celoživotnú prácu v prospech petržalských seniorov. V súčasnosti pôsobí ako podpredsedníčka Jednoty dôchodcov, kde veľmi aktívne vytvára a podporuje rôzne športové, kultúrne a spoločenské podujatia pre seniorov.

Je okrem toho členkou rady seniorov na bratislavskom magistráte, členkou súboru Melódia a úzko spolupracuje s tunajšími dennými centrami. V roku 2015 získala ocenenie od Fóra na pomoc a podporu slabším a seniorom v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí.

Bojovník za petržalskú zeleň

Je štatutárom občianskeho združenia za Zeleň Petržalky, angažuje sa v ochrane životného prostredia, v petíciách proti výstavbe a je dlhoročným správcom Nadácie Milana Rastislava Štefánika, ktorej cieľom je zachovanie kultúrnych hodnôt.

Reč je o Pavlovi Šestákovi, ktorý je okrem iného iniciátorom petícií za zachovanie prírodného charakteru Lúky vďaky pri Malom Draždiaku či petícii proti výstavbe na Tematínskej ulici. Ocenenie mu preto patrí za aktivity v oblasti životného prostredia a kultúry.

Vášnivý včelár a učiteľ starších

Ďalšie ocenenie putovalo do rúk dekanovi Obchodnej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave Petrovi Drábikovi, ktorý okrem toho, že je garantom Univerzity tretieho veku určenej pre seniorov, zásluhu má aj v ochrane miestnej biodiverzity. Ocenený bol za prácu v oblasti vzdelávania a životného prostredia.

Predovšetkým jeho zásluhou sa podarilo vybudovať na fakulte niekoľko nových, modernou technikou a technológiami vybavených priestorov, ktoré prispejú k skvalitneniu vzdelávacieho procesu.

Ako vášnivý včelár pomohol pri založení obecnej včelnice vo Vajnoroch, čo ho viedlo k vytvoreniu svojej vlastnej včelnice v areáli Ekonomickej Univerzity. Jeho snom je vybudovať na včelnici takzvaný apidomček, ktorý bude môcť pomáhať ďalším ľuďom v boji s ich ochoreniami.

Podporovateľka mladých petržalských rodín a komunít

Medzi ženskými osobnosťami sa ocitla aj Barbora Filo, ktorá dlhodobo pôsobí v komunite mladých rodín v Petržalke, najskôr ako mimoriadne aktívna členka, teraz ako štatutár Materského centra Budatko. V centre má na starosti okrem organizácií podujatí aj projektové zámery.

Zaujíma sa však aj o iné skupiny Petržalčanov. Iniciovala šitie rúšok pre petržalských seniorov v ťažkom období pandémie a zapojila sa i do rôznych celoslovenských projektov, napríklad na pomoc marginalizovaným komunitám na Strednom a Východnom Slovensku. Za všetky aktivity si vyslúžila ocenenie za pomoc rodinám a marginalizovaným skupinám.

Likvidátor čiernych skládok

Medzi ocenenými osobnosťami za aktivity v oblasti životného prostredia a kultúry figuroval aj dlhoročný aktivista a dobrovoľník Jakub Kuruc, ktorý sa okrem ekoaktivistických činností podieľal aj na organizovaní niekoľkých kultúrnych podujatí, napríklad historického festivalu Stredovek v Sade, Stredovek v Petržalke, Stredovek pri Dunaji.

V rámci aktivizmu usporiadal za rok viac ako 40 dobrovoľníckych aktivít od upratovania, maľovania plotov, lavičiek až po sadenie stromov alebo kvetov.

Ako dobrovoľník sa podieľal na stovkách  upratovacích brigád a odstraňovaní nelegálnych skládok odpadov.

Jeho veľkým prínosom je okrem iného, že v rámci svojej dobrovoľníckej činnosti vie nadchnúť a zorganizovať ďalších obyvateľov, ktorí sa k jeho činnostiam pridávajú a je tak vzorom pre mnohých ľudí, nie len Petržalčanov, ktorým záleží na tom, v akom prostredí žijú.

web od 2day