Petržalské školy a škôlky opäť plné detí

Po vyše dvoch mesiacoch sa dnes hlasmi detí rozozvučali chodby našich 11 základných a 24 materských škôl.

V mene starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka Jána Hrčku želáme všetkým petržalským školákom a škôlkarom úspešný vstup do nového školského roka. Rovnako tak želáme vykročenie tou správnou nohou aj všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, a to nielen na ZŠ Dudova, kde do veľkého životného dobrodružstva menom škola prišiel učiteľky aj deti povzbudiť aj samotný starosta. Triede prváčikov rovnako rozdal knižky s venovaním, aby na tento deň spomínali aj dlho po ňom.

 

Pri príležitosti prvého školského dňa zalovil vo svojom archíve aj náš starosta. Jána Hrčku tak uvidíte v časoch, keď dral školské lavice ZŠ Záporožská. A čo vaše ratolesti? Pochváľte sa fotografiou na tlacove@petrzalka.sk.

web od 2day