Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu – FO_Bratislava_BEZOVA – 1949BR, líniová stavba-optické pripojenie“ v k.ú. Bratislava-Petržalka

web od 2day