Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom garážových státí v garážových stojiskách na na Rovniankovej ul. č. 4-6 a Mlynarovičovej ul. č. 14-24

web od 2day