Spolu sme silnejší aj v Petržalke

Ďakujeme, že pomáhate našim priateľom s mentálnym znevýhodnením.

Viete, čo sú to psychodiagnostické metódy? Ako vysvetľujú priatelia zo SPOLU o.z. pod týmto pojmom rozumieme sústavu podnetov či postupov, ktorými zisťujeme a meriame duševné vlastnosti, stavy a charakteristiky človeka.

Môžeme ich rozdeliť na klinické a testové, pričom medzi testové patria aj takzvané výkonové testy inteligencie, pamäte, pozornosti, kreativity či osobnosti. Práve tieto metódy využíva ich občianske združenie v zariadení, v ktorom poskytujú všestrannú starostlivosť a pomoc našim spoluobčanom s mentálnym znevýhodnením, čím zvyšujú kvalitu ich života.

Jeden z ich najnovších projektov – kúpu inteligenčných testov osobnosti a kreativity, ktorými okrem inteligenčného kvocientu (IQ) zisťujú aj jednotlivé kognitívne funkcie, napríklad pamäť či pozornosť – sme z nášho spoločného rozpočtu podporili aj my, Petržalčania. I vďaka našej samospráve a pomerne malej sume 700 EUR tak budú môcť pracovníci Rehabilitačného strediska lepšie nastaviť individuálne rozvojové plány ich terajších i budúcich klientov.

„Snažíme sa napredovať a poskytovať čo najlepšie psychologické a sociálne poradenstvo, ako aj pracovnú a sociálnu prevenciu a rehabilitáciu. O to viac ĎAKUJEME za poskytnutú dotáciu od mestskej časti Bratislava-Petržalka a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,“ hovorí skromne pani Monika Uheríková, riaditeľka SPOLU o.z.

V mene nášho starostu Jána Hrčku a všetkých obyvateľov i návštevníkov Petržalky jej i kolegom rovnako ĎAKUJEME za náročnú, ale o to krajšiu prácu pre našu komunitu. VIAC INFO nájdete TU.

web od 2day