Petržalka vinou vandalizmu bez košov na drobný elektroodpad

Prvé poškodenia boli evidované už vo februári.

Koncom roka 2020 spoločnosť  ASEKOL SK, s.r.o. v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Petržalka umiestnila na vybrané miesta 15 ks červeno-bielych kontajnerov na zber drobného elektroodpadu, batérií a akumulátorov. Už vo februári tohto roka sme začali evidovať prvé poškodenia týchto kontajnerov, vyústilo to až do radikálneho kroku – k ich úplnému odstráneniu z Petržalky.

Spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o. počas letných mesiacov pracovala na zintenzívnení ochrany kontajnerov proti vandalizmu a plánom bolo postupne ich všetky do Petržalky vrátiť. V mesiaci september 2021 spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o.  dva kontajnery do Petržalky skúšobne vrátila. Bohužiaľ, radosť trvala iba necelé tri týždne, kedy sme znova zaevidovali poškodenie jedného z nich.  Po tejto negatívnej skúsenosti sa rozhodla firma ASEKOL SK, s.r.o. stiahnuť z Petržalky aj posledný kontajner na zber elektroodpadu a momentálne nepokračovať s osádzaním ďalších.

Situácia nás veľmi mrzí, o to viac, že kontajnery boli verejnosťou využívané a elektroodpad tvorí približne 1 % z celkového objemu vyprodukovaného odpadu v Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

web od 2day