Najväčšie sídlisko opäť ožilo literárnou tvorbou

Petržalské súzvuky sa tešili hojnej účasti.

V piatok 8. októbra si prišli na svoje všetci milovníci literatúry. V poradí 32. ročník celoslovenskej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2021 hostil 137 súťažiacich, ktorí sa zapojili neuveriteľnými 293 poetickými a prozaickými prácami. Odborným okom ich vyhodnocovala naša porota v zložení:

spisovateľka a pedagogička Marta Hlušíková;
milovník kníh a autor Dado Nagy;
básnik Erik Ondrejíčka.

V mene hlavného organizátora, ktorým boli naši skvelí kolegovia z Miestnej knižnice Petržalka ďakujeme našej vicestarostke Jane Hrehorovej za vľúdny príhovor a vydavateľstvám Artforum, Slovart, Artis Omnis, Ikar a kníhkupectvu Martinus za krásne knižné dary pre všetkých, ktorí uspeli v súťaži a získali ocenenie či čestné uznanie.

 

Poďakovanie tiež patrí herečke Zuzane Kaprálikovej za záverečné čítanie úryvkov niektorých prác. Toto super podujatie znovu podporil i Fond na podporu umenia, ktorému aj v našom mene rovnako ďakujeme. A všetkým oceneným srdečne blahoželáme. Tešíme sa na množstvo pútavého čítania opäť o rok.

 

web od 2day