Petržalku zaujímajú aj názory a nápady mládeže

Pozrite sa, ako vyzerajú workshopy Slovenského inštitútu mládeže a nášho Petržalského mládežníckeho parlamentu.

Cieľom každej samosprávy by mala byť snaha o napredovanie a budovanie krajšieho miesta pre život všetkých jej obyvateľov a návštevníkov. V Petržalke na tom makáme, a preto počúvame aj hlasy mladých. V praxi to napríklad znamená, že v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a s Petržalským mládežníckym parlamentom sme sa rozhodli vypracovať Koncepciu rozvoja práce s mládežou, ktorá určí priority mestskej časti v tejto oblasti na ďalšie roky.

Súčasťou aktivít súvisiacich s jej prípravou je aj séria workshopov zameraných na zisťovanie potrieb mladých ľudí a podporu dialógu s nimi, ktorých sa aktívne zúčastnili aj vaši volení zástupcovia. Ako uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka: „Je dôležité, aby príprava dôležitých materiálov prebiehala v spolupráci s každým, koho života sa bude týkať a kto prejaví o spoluprácu záujem.“

Koordinátorom celého projektu je Milan Polešenský z organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorý v tomto procese vidí svoje poslanie. Kedy teda podľa neho uzrie svetlo sveta naša nová koncepcia? Ako hovorí, „až v okamihu, keď budeme vedieť, čo mladí ľudia potrebujú, čo im chýba a ako si predstavujú Petržalku dobrú pre život.“

 

V nasledujúcich týždňoch vám preto postupne predstavíme každý workshop samostatne, pričom sa pokúsime priblížiť vybrané postoje a nápady študentov na zlepšenie života nielen mladých. Jeden z nich otvoril sám starosta na SPŠE Hálova 16 plodnou diskusiou so žiakmi. Z množstva nápadov zaujal napríklad návrh na spoluprácu s bezplatným wi-fi pripojením viacerých verejných priestranstiev a priestorov. Šéf nášho úradu ako nadšenec modernizácie študentom prisľúbil podporu a dohodli sa, že nám na úvod pomôžu ako brigádnici. Do práce sa pustia už čoskoro a bezplatné internetové pripojenie začnú spojazdňovať na miestach, kde to považujú za najvýhodnejšie práve na základe ich vlastných skúseností.

Teší nás, že v Petržalke je naozaj množstvo šikovných a kreatívnych mladých ľudí a vy sa môžete spolu s nami okrem toho tešiť aj na prvé ovocie ich práce.

web od 2day