Život v samospráve mladých zaujíma

Presvedčili nás o tom počas ďalšieho workshopu s Iuventou na petržalských školách.

 

Viackrát sa nám už potvrdilo, že názory a potreby petržalskej mládeže najlepšie zistíme a overíme priamo pri práci v teréne. V rámci spolupráce s priateľmi z organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sme pripravili v poradí už tretí workshop, tentokrát pre žiakov zo Spojenej školy na Pankúchovej 6.

 

 

Okrem pravidelnej účasti volených zástupcov samosprávy sme sa opäť stretli aj s kolegami z Petržalského mládežníckeho parlamentu, ktorí nám pomáhali s prácou v tímoch počas rôznych hier. Žiaci sa tak učili najmä počúvať názory iných a diskutovať. Tiež sa oboznámili s náplňou práce mestskej časti a dali nám viaceré zaujímavé podnety, ktoré určite nebudú chýbať ani v pripravovanej Koncepcii rozvoja práce s mládežou v Petržalke.

Viac informácií o tejto spoločnej iniciatíve, ako aj o dianí na predchádzajúcich workshopoch, nájdete na našom webe.

#petrzalkamaka #petrzalkamladym

web od 2day