Obyvatelia odmietli súkromný parkovací dom

Prvé online hlasovanie z dielne mestskej časti Petržalka hodnotí starosta ako úspešné.

 

Z 2458 dospelých obyvateľov Vlasteneckého námestia, Jungmannovej a Vavilovovej ulice v priebehu mesiaca vyjadrila názor necelá tretina. Samospráva sa bude snažiť presadzovať voľbu väčšiny.

V lokalite Vlasteneckého námestia, Vavilovovej a Jungmannovej ulice je už sedem rokov na jednom z existujúcich parkovísk v pláne komerčný garážový dom. Pozemky, na ktorých má vyrásť, síce patria hlavnému mestu, ale súkromnému investorovi ešte jeho bývalé vedenie schválilo vecné bremeno.

Vzhľadom na rokmi sa ťahajúci spor medzi investorom, magistrátom a časťou obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorí spísali aj petíciu, Petržalka na čele s jej starostom Jánom Hrčkom vo vlastnej réžii zorganizovala nové online hlasovanie.

Všetkých 2458 dospelých obyvateľov s trvalým pobytom v dotknutej lokalite tak mohlo v jeho prvej verzii počas necelého mesiaca vyjadriť svoje názory a vybrať si zo štyroch dostupných alternatív.

Túto možnosť podľa oficiálnych výsledkov, ktoré mestská časť zverejnila deň po skončení hlasovania, teda v pondelok 8. novembra, využilo podľa vopred stanovených podmienok 631 z nich, čo predstavuje účasť 25,67 %.

Naviac, 302 hlasujúcich, si vybralo možnosť, ktorá znamená nesúhlas s výstavbou súkromného garážového domu v danej lokalite.

“Ako sme avizovali vopred, naša mestská časť Bratislava-Petržalka sa bude riadiť týmto výsledkom a v ďalších rokovaniach s investorom či magistrátom budeme presadzovať väčšinové rozhodnutie našich obyvateľov,” uviedol Hrčka a zároveň pripomenul, že ich možnosti sú limitované platnou legislatívou.

 

Na rade je najmä magistrát a investor

 

To, či komerčný garážový dom na Vavilovovej ulici nakoniec vyrastie, ukáže až čas.

Rozhodujúcim faktorom by mali byť predovšetkým ďalšie kroky magistrátu hlavného mesta a investora, ktoré následne – výhradne technicky z pohľadu platnej legislatívy – bude schvaľovať petržalský stavebný úrad.

Šéf petržalskej samosprávy aj z tohto dôvodu pred spustením ich online hlasovania upozorňoval aj na možný súdny spor, ktorý nesúhlas obyvateľov a následný postup môže zo strany investora vyvolať.

Túto informáciu mali k dispozícii aj Petržalčania zapojení do hlasovania.

 

Alternatívy tesne za a príchod PAAS-u

 

V ich voľbe v pomerne tesnom závese s počtom, 282 hlasov skončili dve alternatívy, ktoré by znamenali presun pôvodného zámeru garážového domu z Vavilovovej na Jungmannovu ulicu. Obe na rozdiel od pôvodnej verzie počítali so zachovaním aktuálneho počtu verejných parkovacích miest.

Najmenej hlasov, len 47, patrilo poslednej možnosti, čiže pôvodnému zámeru na Vavilovovej ulici, ktorý počítal s redukciou verejných parkovacích miest.

Najmä proti tejto skutočnosti sa ohradili aj miestni petičiari, ktorí pôvodný plán v kontexte plánovaného januárového príchodu celomestskej parkovacej politiky z dielne hlavného mesta do dotknutej lokality v rámci petržalských Dvorov 4 rozporovali.

 

OFICIÁLNE VÝSLEDKY ONLINE HLASOVANIA VAVILOVOVA

1 Štvorposchodový garážový dom na Vavilovovej | 47 HLASOV

2A Trojposchodový garážový dom na Jungmannovej | 139 HLASOV

2B Štvorposchodový garážový dom na Jungmannovej | 143 HLASOV

3 Nesúhlas s výstavbou garážového domu v lokalite | 302 HLASOV

ÚČASŤ: iba platné hlasy 25,67 % (aj neplatné hlasy, takmer 30 %)

 

Neplatné hlasy by výsledky nezmenili

 

Necelá stovka hlasov, ktoré nespĺňali základné požiadavky, nebola zo strany samosprávy akceptovaná.

Drvivá väčšina z nich bola doručená písomne, avšak bez unikátnych identifikátorov a časti rodných čísel, ktoré podmienky online hlasovania kvôli bezpečnosti a dôveryhodnosti požadovali.

Ich absencia tak neumožňovala overenie neplatných hlasov buď vôbec, prípadne bez nutnosti vynaloženia množstva hodín ručnej práce zamestnancov miestneho úradu.

“Každopádne, štruktúra neplatných hlasov de facto kopírovala výsledky tých platných a na výsledku online hlasovania by sa teda nič nemenilo, ani ak by podmienky spĺňali a ak by sme ich započítali,” priblížil starosta Petržalky.

 

Ďalšie online hlasovania v plánoch

 

Zároveň podľa neho platí, že ak by do účasti započítali aj neplatné hlasy, dosiahla by takmer 30 %, čo aj vzhľadom na iné participatívne procesy nielen v rámci Bratislavy považuje za úspech.

“Aj keď by nás určite viac potešil vyšší záujem, naše nové technické riešenie online hlasovania určite budeme využívať aj pri ďalších sporoch či otázkach o veciach verejných v Petržalke,” dodáva na záver.

 

Viac informácií o projekte nájdete na PETRZALKA.sk/vavilovova.

web od 2day